Spreekuur

Ons spreekuur is op afspraak. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn kan de assistente u enkele vragen stellen over de aard en met name de spoedeisendheid van uw klachten. Soms wilt u met spoed terecht kunnen en soms wil de dokter u met spoed zien. Daar moet zo goed mogelijk rekening mee worden gehouden. De inhoud bespreekt u uiteraard met uw dokter zelf. Als u iets spoed vindt dan kunt u altijd dezelfde dag terecht.
Voor een afspraak wordt 10 minuten gereserveerd. Wij willen onnodig uitlopen van het spreekuur en wachttijden voor u zoveel mogelijk voorkomen. Daarom willen wij u vragen om aan te geven als u denkt meer dan 10 minuten nodig te hebben. Als u meerdere vragen heeft of een gesprek wilt, dan kunt u een dubbele afspraak krijgen. Wij verwachten dat u de afspraak afbelt wanneer deze niet door kan gaan. 

Terugbelspreekuur

Voor korte vragen, adviezen en uitslagen, kunt u zich tussen 8.00 - 10.00 uur aanmelden voor het terugbelspreekuur. De assistente vertelt u wanneer u door uw dokter wordt teruggebeld. 

Visites

Indien uw gezondheidstoestand het niet toelaat naar het spreekuur te komen kunt u om een visite vragen. U kunt hiervoor een afspraak maken tussen 8.00 - 10.00 uur. U hoort dan wanneer u de dokter kunt verwachten.

Pauze

Van 10.30 - 11.00 uur hebben wij koffiepauze en van 12.30 - 13.30 uur lunchpauze. Uiteraard zijn wij voor spoed altijd te bereiken via 0493 32 66 90